Gezocht: mobiele oplossingen voor het verminderen van stress en spanning bij mensen met een (licht) verstandelijk beperking

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 20 mei 2019
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Proof of Concept max. €7.500,-

Share challenge

Proof of Concept max. €7.500,-

deadline verlopen

Onze cliënten met een (licht) verstandelijke beperking ervaren vaak spanningen en stress omdat er te veel prikkels zijn die om hun aandacht vragen. Wij proberen hier in de begeleiding op in te spelen door samen met de cliënt doelen te stellen om hiermee om te gaan. Doelen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • ik ervaar minder spanning.
 • ik kan beter met mijn emoties omgaan.
 • ik word minder boos.
 • ik pieker minder.

Op dit moment gebruiken we daarvoor het signaleringsplan. Dat is een papieren invuloefening die een cliënt kan gebruiken op het moment dat hij of zij spanningen ervaart. Dit plan ligt vaak ergens in huis. Onze cliënten zijn alleen vaak niet thuis op het moment er spanningen of boosheid optreden. Door hun (licht) verstandelijke beperking kunnen onze cliënten daarnaast beter omgaan met duidelijke beelden en signalen dan met veel tekst op papier.

 

Wij zien kansen om onze cliënten beter te kunnen helpen via de smartphone die ze bijna allemaal bij zich hebben. Wij zijn daarom op zoek naar gemakkelijke en duidelijke applicaties en/of andere oplossingen die onze cliënten zelfstandig kunnen gebruiken om beter om te gaan met stress en spanningen. Zo kunnen zij een fijner leven leiden, en neemt ook nog eens de belasting van onze zorgverleners af.


 

Wat is er te winnen?

 • Een pilot om een proof of concept te testen bij 1 of 2 locaties van Humanitas DMH.
 • Bij succesvol resultaat van de pilot bekijken we graag samen met jullie hoe we kunnen opschalen bij Humanitas DMH.
 • Ondersteuning van en samenwerken met creatieve en inspirerende specialisten die jullie kunnen uitdagen om jullie product nog beter te maken.
 • Introductie in het netwerk van de Healthcare Innovation Hub leden.

 

Waar zijn we naar op zoek?

 • Apps en andere oplossingen die mensen met een (licht) verstandelijk beperking (grotendeels) zelfstandig kunnen gebruiken om beter om te gaan met stress en spanningen.
 • Bedrijven die ervaring met de doelgroep van de applicatie hebben een pré, maar dit is geen vereiste.

Heb je nog inhoudelijke vragen? Stel ze via de Discussion pagina.Waar zijn we niet naar op zoek?

 • Oplossingen die een significante begeleiding vragen in uren van onze zorgverleners.
 • Oplossingen die niet aansluiten bij de doelgroep van mensen met een (licht) verstandelijk beperking.

 

Jouw Pitch(document)

 • Beschrijving van het concept (max 2 A4): Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie concept.
 • Beschrijving van de pilot (max 1 A4): Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om een prototype te maken en/of een pilot op te zetten en wat je daarbij van ons nodig hebt.
 • Beschrijving startup/team (max 1 A4): Geef een korte beschrijving van de startup/team dat de pilot wil gaan realiseren.

De pitch moet in pdf-format worden geüpload (max. 30MB) – video’s, voorbeeld websites, etc kunnen daarin gelinkt worden.

Pitches in English are allowed

 

 

Voorwaarden deelname

 • Ingeschreven bij de KvK
 • Kunnen demonstreren van een werkend prototype/product/dienst.
 • In staat om binnen 3-6 maanden een pilotproject te starten bij Humanitas DMH

 

Timeline

 • 2 April: Lancering challenge
 • Maandag 20 Mei 17.00: Deadline challenge
 • Uiterlijk dinsdag 9 juli: uitslag eerste selectie (let op: afwijkend van andere challenges in deze ronde)
 • EInd juli: kennismakingsgesprekken met eerste selectie.
 • Q3-4 2019: PilotfaseOpen Call Personeelstekort in de Zorg
Is jullie oplossing ook voor andere zorgorganisaties geschikt en van toepassing op het thema personeelstekort in de zorg? Doe dan ook mee aan de Open Call! Zeven zorgorganisaties zoeken innovatieve oplossingen om het groeiende personeelstekort in zorg terug te dringen. Breng jullie oplossing in één keer bij zeven zorgorganisaties onder de aandacht. Bekijk de Open Call Personeelstekort in de zorg.


 

Heb je nog inhoudelijke vragen? Stel ze via de Discussion pagina. 
Heb je algemene vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragen.


 

Achtergrondinformatie

Humanitas DMH is een humanistische zorgorganisatie en ondersteunt, in een groot deel van het land, zo’n 3500 mensen met een verstandelijke beperking en/of een psychiatrische stoornis, dit doen we met 1300 medewerkers. Humanitas DMH vindt het belangrijk dat mensen met een (verstandelijke) beperking vanuit hun eigen mogelijkheden kunnen en mogen meedoen in de maatschappij, net als alle andere mensen. Wij staan naast mensen met een beperking en leren hen om steeds meer zelf te doen. Lees meer over Humanitas DMH op:  www.humanitas-dmh.nl.


Een voorbeeld van de manier waarop een huidige signaleringsplan er uit ziet kan je hier bekijken(pdf).


Casussituatie
Om een voorbeeld te geven om wat voor situatie het kan gaan wordt hieronder een casus beschreven waarin stress ontstaat:

Cliënt werkt al dertig jaar bij dezelfde werkgever en is op dit moment bijna een jaar ziek. Op therapeutische basis werkt cliënt een aantal uren per week. Vanwege zijn ziekte heeft cliënt regelmatig een afspraak bij de bedrijfsarts. Cliënt bespreekt met de bedrijfsarts hoe het gaat en wat de verwachtingen zijn als het gaat om re-integratie. Deze gesprekken zijn dan ook geen probleem voor cliënt, omdat hij weet wat er wordt besproken en er geen onverwachtse dingen naar voren komen.

 

Tot het laatste gesprek wat cliënt op donderdag middag had met zijn bedrijfsarts. De bedrijfsarts bracht bij cliënt naar voren dat de Wet verbetering poortwachter in aankomst is en cliënt binnen een aantal maanden dertig procent van zijn loon gaat inleveren. Daarbij werd cliënt verteld dat hij dan ook gekeurd zal worden. Op het moment dat de bedrijfsarts dit vertelt, slaat de stress toe en hierdoor lukt het de cliënt niet de bedrijfsarts te vragen wat deze wet en de keuring precies inhoudt.

 

Verslagen gaat cliënt weg bij zijn bedrijfsarts. De cliënt is dol op zijn werk. Het is zijn passie en hij zou niet anders willen dan daar werken. Cliënt heeft geen idee van wat de wet inhoudt. Het is voor de cliënt lastig zijn emoties te reguleren en de situatie te relativeren. Spanningen lopen hoog op en cliënt weet niet wat hij met deze situatie moet doen. Het gehele weekend heeft cliënt stress ervaren, wat ervoor heeft gezorgd dat cliënt bijna niet heeft geslapen en gegeten. Het huishouden is stil blijven liggen en op maandag belt cliënt zijn begeleider in paniek.
 

Rob Niessen 09-05-2019reageer
Hi, wat is het beleid omtrent smartphone gebruik? - Q1: Mogen zij zelf bepalen wanneer ze dit willen gebruiken of hebben ze toestemming van de begeleiding nodig? - Q2: Mogen zij zelf bepalen wat zij op de smartphone (mbt apps) willen gebruiken? - Q3 Hebben de meeste internet verbinding (data bundel)? - Q4: Kunnen jullie een voorbeeld beschikbaar stellen van een ‘signalering plan’?

Alderick van Klaveren 09-05-2019reageer
Waaruit blijkt de aanname dat cliënten beter omgaan met duidelijke beelden en signalen dan met veel tekst of papier? Ik kan mij uit persoonlijk ervaring namelijk voorstellen dat smartphones ook juist als onprettig medium kan worden ervaren.

Humanitas DMH 14-05-2019reageer
Q1: Mogen zij zelf bepalen wanneer ze dit willen gebruiken of hebben ze toestemming van de begeleiding nodig? In het kader van de wet Zorg en Dwang mogen zij zelf bepalen wanneer ze hun smartphone gebruiken. Het kan voorkomen dat er met individuele clienten afspraken worden gemaakt over het gebruik van smartphone of ander 'schermpjes'. Q2; Mogen zij zelf bepalen wat zij op de smartphone (mbt apps) willen gebruiken? idem als vraag 2 Q3 Hebben de meeste internet verbinding (data bundel)? Veel mensen zullen een databundel(tje) hebben. Op (bijna) alle woonlocaties is een open wifi verbinding aanwezig. Q4: Kunnen jullie een voorbeeld beschikbaar stellen van een ‘signalering plan’? voorbeeld staat bij de briefing. Daarnaast kun je denken aan de volgende Methodieken; - kookpannetje, - Spanningsmeter, - Stoplicht - CPAP - Alertheidsplan allen te vinden via google.

Humanitas DMH 14-05-2019reageer
Mensen met een lvb hebben een beperkt werkgeheugen. Het werkgeheugen slaat informatie op en bewerkt deze informatie. Door dit beperkte werkgeheugen hebben mensen met een lvb meer moeite met denken waardoor zij moeilijker leren dan mensen zonder een lvb. Ook het taalgebruik en het taalbegrip blijft achter bij mensen met een lvb (De Beer, 2011). Vanwege de beperkte woordenschat en de moeite met (verbale) informatieverwerking door het beperkte werkgeheugen raadt de richtlijn aan om de communicatie af te stemmen door het taalgebruik te vereenvoudigen, na te gaan of het begrijpen wordt en visuele ondersteuning te gebruiken.

Martine Busch 14-05-2019reageer
We lezen dat jullie zoeken naar een mobiele oplossing, maar moet dat perse een app zijn of kunnen dat ook mp3 bestanden zijn die ze op hun telefoon zetten?

Log in of registreer om je vraag te stellen.
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges

Mis nooit een challenge!