Gezocht: duurzaamheidsoplossingen die bruikbaar zijn voor mensen met een lichte verstandelijke beperking

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 09 december 2019
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Pilotopdracht

Share challenge

Pilotopdracht

deadline verlopen

Stichting Philadelphia Zorg wil graag verduurzamen. Wij hebben zo’n 600 locaties in Nederland waar bijna 8.000 cliënten met verstandelijke beperking wonen, werken en hun vrije tijd genieten.

 

Duurzamer omgaan met energie, water en afval is sterk afhankelijk van het bewustzijn en lerend vermogen van de gebruikers. Daar lopen we tegen grenzen aan. Onze cliënten zijn immers verstandelijk beperkt en die beperking verschilt van persoon tot persoon. 

 

De één snapt bijvoorbeeld niet zomaar dat het niet handig is om de thermostaat op 30 graden te zetten met de balkondeuren open. De ander begrijpt niet zomaar het verschil tussen plastic en biologisch afval. Een derde wordt eerder panisch van een licht- of watersensor dan dat hij begrijpt dat hij bijdraagt in duurzaamheid. Maar al onze cliënten beseffen en voelen wel hoe waardevol het is om zo zelfredzaam en onafhankelijk mogelijk te kunnen leven op een plek waar je je thuis voelt.

 

Wij dagen jullie uit om met slimme hulpmiddelen in duurzaamheid te komen waarbij de innovatie niet zozeer (alleen) zit in de technologie zelf, maar in de toepassing ervan door onze doelgroep in hun eigen, persoonlijke leefomgeving. Technologieën die onze cliënten en begeleiders helpen om samen onze ecologische impact te verkleinen en tegelijkertijd minimale impact hebben op de kwaliteit van leven of ondersteuning daarin. 

 

Hebben jullie dé oplossing? Dan ontvangen we graag jullie pitch!

 Wat is er te winnen?

 • De kans om samen met ons een pilot te starten op minimaal 10 appartementen (zie achtergrondinfo beneden) in de regio Apeldoorn. Naast de ‘in kind’-bijdrage van mensen en middelen, stellen we ook een eerste stimuleringsbudget beschikbaar van €5.000, -.
 • Bij succesvolle pilot de mogelijkheid om jullie oplossing op te schalen naar vergelijkbare locaties van Philadelphia in heel Nederland,
 • Inzet van onze positie als launching partner bij uitbreiding naar andere organisaties in de verstandelijk-gehandicaptenzorg,
 • Gebruik van onze data en knowhow om jullie oplossing verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld naar andere doelgroepen binnen en buiten onze organisatie. Denk aan studentenhuizen of vergelijkbare gemeenschappelijke woonvormen,
 • Inzet van onze naam en mensen als ervaringsdeskundige bij promotionele activiteiten.

 


Waar zijn we naar op zoek?

We zoeken een liefst een product, (minimaal een Proof of Concept) dat:

 • Plug&Play-inzetbaar is (in ieder geval na de pilotfase)
 • Te gebruiken is door onze cliënten (doelgroep verstandelijke beperkt – meer info beneden)
 • Bewezen bijdraagt in duurzaamheid (lees: terugbrengen van gas-, water-, energieverbruik)
 • Minimale impact heeft op huidige kwaliteit van leven. Dus ‘onmerkbaar’ blijft in of juist heel erg aansluit op de belevingswereld van onze doelgroep, zodanig dat zij duurzaamheidsbewustzijn versterkt. Mag dus met positieve prikkel naar cliënt zelf!
 • Te plaatsen is ná centrale aansturingspunt van gas, water, licht. Moet bij wijze van spreken kunnen meeverhuizen met de cliënt.
 • Liefst ‘modulair’ op te bouwen en uit te breiden is. Zowel in gebruik per klant/appartement, maar ook in uitbreiding naar meerdere appartementen op verschillende locaties.
 • Voldoen aan de wettelijke en onze voorwaarden van privacy en veilig datamanagement.

 

Heb je nog inhoudelijke vragen? Stel ze via de discussion pagina.

 Waar zijn we niet naar op zoek?

We zijn niet op zoek naar groene deals, bewustzijnscampagnes, consultancy-diensten of oplossingen in duurzame nieuwbouw of renovatie.

 


Jullie pitch-document (max.  5 A4 / 15 slides)

 • Geeft een zo helder mogelijke beschrijving van jullie product / PoC (max. 2 A4)
 • Geeft een duidelijke beschrijving van de pilot en hoe deze verschilt van eventuele implementatie op grote schaal. En van wat er (van ons) nodig is om deze pilot te realiseren; als in: kosten, tijd, benodigde expertise of ondersteuning (max. 2 A4)
 • Korte beschrijving van jullie team dat de pilot wil gaan realiseren (max. 1 A4)

 

De pitch mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand (liggend of staand A4) worden geüpload (max. 30MB). Video’s, voorbeeldwebsites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link. 

Pitches in English are allowed.


 

Voorwaarden deelname

 • Jullie kunnen een werkende oplossing demonstreren.
 • Jullie kunnen een bestaande klant/opdrachtgever als referentie aandragen. Dat mogen ook lopende trajecten zijn.
 • Mogelijkheid tot opschalen, zowel binnen Philadelphia als binnen hele vg-zorg.
 • Proof of Concept mag in onze praktijk worden getoetst, maar je plan voor opschalen moet wel bekend zijn.
 • Installatie is onderdeel van je business case (onze cliënten kunnen dat niet en onze begeleiders hebben geen tijd).


 

Timeline Challenge

 • 4 november: Lancering challenge
 • Maandag 9 december 17:00: Deadline challenge 
 • 20 december: Bekendmaking eerste selectie - genodigden matchmaking event.
 • 16 januari: Matchmaking Event: live-pitch / kennismakingsgesprek
 • Februari - juli: uitwerking mogelijke samenwerking


 

Heb je nog inhoudelijke vragen? Stel ze via de discussion pagina.
 Achtergrondinformatie

Over Philadelphia Zorg

Stichting Philadelphia Zorg staat midden in de maatschappij. Letterlijk en figuurlijk. Dat klinkt misschien cliché, maar niets is minder waar. We tellen immers zo’n 600 locaties in Nederland waar onze bijna 8.000 cliënten met verstandelijke beperking wonen, werken en hun vrije tijd genieten. Van Den Helder tot Maastricht en van Stadskanaal tot Middelburg. De meeste van die locaties zijn kleinschalig en staan midden in dorpskernen en stadswijken. Dus niks afgeschermd van ‘de gewone wereld’, maar daar juist zo actief mogelijk deel van uitmakend én verantwoordelijkheid in nemend. Bijvoorbeeld op het vlak van duurzaamheid.

 

Duurzaamheid, ofwel: hoe houden we onze sociale en ecologische voetafdruk zo klein mogelijk? Dat sociale deel omvat in feite ons dagelijks werk, dat zit al meer dan zestig jaar in ons DNA. Dat we als organisatie ook ecologische verantwoordelijkheid dragen, is pas sinds enkele jaren écht on top of our mind. Daar zijn we heel eerlijk in, al maken we grote stappen. Zo denken we in 2020 minimaal een kwart van onze ingekochte elektriciteit te vergroenen en willen we minstens 35% van onze inkoop bij duurzame leveranciers contracteren. Qua huisvesting scoren we al een totaal 7,5 (GPR) en blijven we streven naar meer. Vanuit ‘Greendeal Zorg’ onderzoeken we hoe we efficiënter met water en afvalstromen kunnen omgaan en hoe we onze dalende trend in energieverbruik kunnen voortzetten. Daarin valt nog steeds veel te winnen, denken we. En daar kunnen we ook wat slimme hulpmiddelen bij gebruiken, maar helaas niet zomaar alle!

 

 

Over ons duurzaamheidsbeleid

Philadelphia Zorg wil zijn sociale en ecologische footprint verkleinen. Hiertoe hebben we een manifest ‘Onze zelfverklaring ISO 26000’ opgesteld met maatregelen, tips en educatieve suggesties om het gedrag van betrokkenen hierin te beïnvloeden.

Zie hiervoor:  https://www.philadelphia.nl/duurzaamheid

 

 

Over de doelgroep

Mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking (LVB/MVB) functioneren op een lager intelligentie-, sociaal en emotioneel niveau. Hun functioneren is op vlakken vergelijkbaar met het niveau van een gemiddelde twee- tot zesjarige. Ze hebben dan ook meer moeite met bijvoorbeeld conceptuele vaardigheden (lezen, schrijven en rekenen), sociale vaardigheden (communiceren volgens sociale omgangsnormen en -vormen) en/of praktische vaardigheden (zoals persoonlijke verzorging, gebruik van apparatuur of openbare voorzieningen). Nieuwe of moeilijke situaties gaan ze vaak uit de weg. 

 

Vaak gaat de verstandelijke beperking samen met andere problematiek, zoals ADHD, autisme en/of een gedragsstoornis. Dat maakt deze doelgroep ook vaak (over)gevoelig voor prikkels, in positieve en negatieve zin. Teveel prikkels leiden tot onrust, maar de juíste prikkels kunnen ook constructief effect hebben.

 

Wil je mensen met een verstandelijke beperking helpen hun gedrag aan te passen, dan vergt dat veel herhaling. Correctie op gedrag wordt vaak ervaren als negatief en teveel negatieve ervaringen kunnen leiden tot het ontlopen van zorg. Educatie helpt, maar vooral op korte termijn. De kans is groot dat ze weer terug vallen in het oude gedrag. De doelgroep is wel gevoelig voor incentives; ze pakken bepaalde zaken sneller op als er voor henzelf iets te winnen valt.

 

Wat betreft duurzaamheid is deze doelgroep overwegend zich niet of kortdurend bewust van hun eigen bijdrage hierin. Daarnaast kent deze groep meer budgettaire beperkingen dan gemiddeld. Dat is terug te zien in ondermeer gebruik van goedkopere, verouderde en zodoende minder energiezuinige apparatuur in huis. Kortom, duurzaamheid wint voor deze doelgroep dus niet zomaar aan aandacht of prioriteit; soms biedt een ‘omweg’ effectievere stimulans.

 

Voor meer info, zie ook: https://www.philadelphia.nl/lichte-verstandelijke-beperking

 

 

Over de pilotlocatie(s)

Voor deze challenge bieden we twee Philadelphia-locaties als potentiele pilot-omgeving. Bij geschikte pitch wordt, in samenspraak met jullie, de best passende locatie(s) gekozen om de pilot uit te voeren. Beide locaties bevinden zich in de regio Apeldoorn. 

 

Locatie A bestaat uit een flatgebouw van tien verdiepingen waar onze cliënten verspreid wonen in een eigen appartement. Voor de pilot kunnen 14 appartementen beschikbaar worden gesteld; zeven zogenoemde A-woningen en zeven B-woningen. De voordeuren van alle woningen komen uit op de galerij van de flat. Voorheen vormden een A- en B-woning één appartement, maar deze zijn gesplitst. In de A-woning bevindt zich de verwarmingsketel en meterkast waar ook de gekoppelde B-woningen volledig afhankelijk van is. Verder is de woningindeling van A en B verschillend, maar ze hebben elk een eigen slaapkamer, een badkamer/met toilet, een keuken en een woonkamer. Philadelphia is níet eigenaar van het gebouw.

 

Locatie B betreft een pand waarvan Philadelphia wel eigenaar is. Voor de pilot worden hier minimaal 10 appartementen beschikbaar gesteld. Elk appartement omvat in ieder geval een slaapkamer, een badkamer (inclusief toilet) en een woonkamer met keukenblok. Daarnaast beschikt het pand ook over een gezamenlijke leefruimte waar cliënten desgewenst ‘s avonds kunnen (mee-)eten of samen koffiedrinken. Alle woningen van de cliënten komen uit op het centrale gangenstelsel van het pand.


 

Terugblik 1e Challenge Ronde & Matchmaking Event

  

Andre van der Zwaan 01-01-2020reageer
Goedemiddag, allereerst de beste wensen voor 2020. Dat het voor ieder een mooi en gezond jaar mag worden. Mijn vraag gaat over het schema. In de Timeline staat 20 december als Bekendmaking eerste selectie - genodigden matchmaking event. Helaas hebben wij als indiener van een oplossing nog niets ontvangen. Gaat er iets mis in de communicatie naar ons of loopt het tijdschema uit? laat svp wat weten. Alvast dank. mvg André

Philadelphia 02-01-2020reageer
Hallo Andre, Dank voor je bericht. We gaan direct kijken hoe het kan dat je nog geen bericht hebt gehad.

Log in of registreer om je vraag te stellen.
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges

Mis nooit een challenge!