Erasmus MC zoekt commerciële partner voor het vermarkten van zorghulpmiddel 'Dopwipper'

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 09 december 2019
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Exclusieve Recht

Share challenge

Exclusieve Recht

deadline verlopen
Erasmus MC zoekt een commerciële partner voor het vermarkten van de 'Dopwipper'. De Dopwipper is een zorghulpmiddel ontwikkeld door Create4Care waarmee verpleegkundigen de aluminiumzegels van glazen ampullen met medicatie eenvoudiger, hygiënischer en veiliger kunnen verwijderen.


Create4Care    
Create4Care is een innovatie-afdeling binnen het Erasmus MC, gericht op ontwikkelingen van zorginnovaties voor praktische problemen waar verpleegkundigen dagelijks tegenaan lopen. De zorginnovaties worden in co-creatie met verpleegkundigen, studenten Zorgtechnologie en technische zorgprofessionals ontwikkeld en getest. 

Zodra de zorginnovatie in de praktijk blijkt te werken, heeft Create4Care het doel dat de innovatie beschikbaar wordt voor alle zorgmedewerkers die tegen dit probleem aanlopen. Dus niet alleen de medewerkers van Erasmus MC. Wereldwijd zullen namelijk nog (honderd)duizenden zorgmedewerkers tegen hetzelfde probleem aanlopen. Create4care wil dat zij ook van de innovatie kunnen profiteren.

Maar Create4Care gaat de innovaties niet vermarkten. Voor de innovaties van Create4Care zijn we dan ook op zoek naar commerciele partijen (startups/scale-ups/mkb bedrijf) bij wie onze innovaties heel mooi aansluiten en die deze verder willen ontwikkelen, produceren en vermarkten. 

Zorginnovatie 'Dopwipper'
De Dopwipper is ontwikkeld naar aanleiding van een vraag vanuit de ziekenhuispraktijk; medewerkers in het Erasmus MC gaven aan de de huidige manier van het verwijderen van de aluminiumzegels lastig en onhygiënisch is.

Steeds meer medicatie wordt tegenwoordig aangeleverd in glazen ampullen voorzien van een rubberdop met aluminium verzegeling. Deze aluminium binnendop blijkt in de praktijk zeer lastig te verbreken te zijn. Dit gebeurt met nagels, scharen, pennen, e.d. Dit is niet hygiënisch en tevens is er een grote kans op verwondingen aan handen en vingers. Er is behoefte aan een hulpmiddel waarmee dit aluminiumzegel eenvoudig, hygiënisch en veilig te verwijderen is.

 
 
De vormgeving van de Dopwipper maakt dat de punt gemakkelijk onder de beschermkap schuift, waardoor de handeling eenvoudig en hygiënisch uit te voeren is. Gebruikers met grote en kleine handen kunnen goed overweg met de Dopwipper. En door de uitgekiende vormgeving en het materiaal (RVS) is deze gemakkelijk te reinigen. Op dit moment zijn er geen vergelijkbare producten met dezelfde eigenschappen op de markt. 

De Dopwipper is klinisch getest in het Erasmus MC op verschillende afdelingen, zowel verpleegafdelingen als apotheken. Op dit moment wordt de Dopwipper grootschaliger getest bij 40 balies waar geneesmiddelen worden klaargemaakt voor gebruik. Feedback wordt verzameld voor eventuele laatste aanpassingen.   


Waar zijn we naar op zoek?
Voor de Dopwipper zijn we op zoek naar een (ervaren) ondernemer, dan wel ondernemend team die de Dopwipper wil vermarkten, zodat zorgmedewerkers van over de gehele wereld deze innovatie kunnen gebruiken.

We zoeken een ondernemer/ondernemend team die op korte termijn het stokje van ons overneemt. Je stapt dus in op het moment dat we grootschalige feedback hebben ontvangen en verwerkt in een nieuw prototype. Je zal dus zelf onderzoek moeten doen hoe de productie van de Dopwipper efficiënt opgeschaald kan worden. Daarnaast is een onderzoek naar de potentiële afzetmarkten nodig. We verwachten dus van de ondernemer dat deze zowel de productie als de verkoop voor zijn/haar rekening neemt.

Bij voorkeur zijn wij op zoek naar een partij die al bekend is in de zorg en op de hoogte is van Medical Device Regulations.

Waar zijn we niet naar op zoek?
Ondernemers die geen netwerk hebben in de gezondheidszorg.

Wat is er te winnen?
Erasmus MC biedt de ondernemer/commerciële partij het exclusieve recht om de Dopwipper op de markt te brengen. We gaan een overeenkomst aan waar beide partijen van profiteren, dus er zal vanuit Create4Care/Erasmus MC een grote drijfveer zijn om de commerciële partner goed op weg te helpen en te ondersteunen:
 • Erasmus MC als launching customer incl. gebruik van de klantcase 
 • Gebruik naam/logo Erasmus MC (onder bepaalde voorwaarden)
 • Toegang tot netwerk van ziekenhuizen, zowel nationaal als internationaal
 • Daarnaast bieden wij indien er financiële middelen nodig zijn pitchmogelijkheden bij onze investeringsfondsen UNIIQ en Swanbridge Capital

De potentiële markt in het Erasmus MC omvat alle klinische afdelingen, centrale apotheek, decentrale apotheken, laboratoria, enz. De potentiële markt is echter veel groter: naast alle intramurale instellingen (ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatie klinieken, ziekenhuisapotheken, e.d.) kan de Dopwipper tevens in de extramurale settings gebruikt worden door patiënten, mantelzorgers, wijkverpleegkundigen, ziekenverzorgenden, huisartsen, apotheken, ambulanceverpleegkundigen, enz. In Nederland en daarbuiten zijn er steeds meer patiënten met chronische en complexe aandoeningen die de zorg zelf moeten organiseren.
 

Heb je nog inhoudelijke vragen? Stel ze via de discussion pagina.Voorwaarden deelname
 • Ingeschreven bij KvK
 • In staat om binnen 6-9 maanden te starten

Jouw pitchdocument
Om een goede selectie te kunnen maken van de bedrijven die we uitnodigen voor een nadere kennismaking vragen we je een pitchdocument te maken met daarin een uitwerking van de volgende onderdelen: 
 • Beschrijving motivatie (max. 2 pagina’s /6 slides): Geef een zo concreet mogelijke toelichting waarom de Dopwipper aansluit bij jullie bedrijf en waarom jullie de Dopwipper willen vermarkten.
 • Beschrijving van bedrijf (max. 1 pagina /3 slides): Geef een zo concreet beschrijving van jullie bedrijf (wat doen jullie? Hoe groot zijn jullie? Hoe lang bestaan jullie? Wat zijn jullie ambities? Etc.)
 • Beschrijving team (max. 1 pagina /3 slides): Geef een beschrijving van de teamleden met wie we het meeste te maken gaan krijgen als we met jullie in zee gaan.

De pitch moet in pdf-format worden geüpload (max. 30MB) – video’s, voorbeeld websites, etc. kunnen daarin gelinkt worden. De pitch mag uiteraard ook de vorm van een slide deck hebben.
Pitches in English are allowed. 
 


Timeline Challenge

 • 4 november: Lancering challenge
 • Maandag 9 december 17:00: Deadline challenge 
 • 20 december: Bekendmaking eerste selectie - genodigden matchmaking event
 • 16 januari: Matchmaking event: live-pitch/kennismakingsgesprek
 • Februari - juli: Uitwerking mogelijke samenwerking


 

Heb je nog inhoudelijke vragen? Stel ze via de discussion pagina.
Achtergrondinformatie & Maatschappelijke Impact
Het tekort aan vooral (gespecialiseerde) verpleegkundigen is een groot probleem in Nederland en daarbuiten, hierdoor moeten bedden worden gesloten en operaties worden uitgesteld. Dit tekort zal toenemen in de komende jaren. Om het tekort aan gespecialiseerde zorgmedewerkers te beperken, is het van groot belang om gespecialiseerde zorgmedewerkers te behouden voor het vak. Hierbij is het ontwikkelen van zorginnovaties voor bijvoorbeeld inefficiëntie, fysiek zware of onhandige handelingen zeer welkom. Efficiënter en slimmer werken kan ertoe bijdragen de gevraagde zorg te kunnen blijven leveren. Daarvoor is het nodig dat zorginnovaties, die op basis van vragen vanuit de praktijk en ontwikkeld in co-creatie met de zorgprofessional, beschikbaar komen voor zorgmedewerkers.

 

Terugblik 1e Challenge Ronde & Matchmaking Event

 


 

Heerd Jan Hoogeveen 21-11-2019reageer
1. Is er (kwantitatief) onderzoek beschikbaar naar de gevolgen van het onhygiënisch openen van aluminium zegels? 2. Is de vraag die van binnen het Erasmus MC is kwam naar een oplossing, gevalideerd bij ziekenhuizen of apothekers buiten het Erasmus MC? Zo ja, hoe is dat gebeurd en wat was daarvan de uitkomst? 3. Zijn ziekenhuizen of apothekers van buiten het Erasmus MC benaderd om deel te nemen aan het testen van de Dopwipper?

Erasmus MC 04-12-2019reageer
antwoorden op de vragen: 1. Er is mij geen kwantitatief onderzoek bekend 2. Er is geen formele navraag gedaan, maar geinformeerd bij de apotheek van het Erasmus MC-Sophia. 3. Nee, er is alleen getest in het Erasmus MC

Log in of registreer om je vraag te stellen.
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges

Mis nooit een challenge!